img1
EĞİTİMLER
EĞİTİM PROGRAMLARI
13 Aralık 2014
1 Şubat 2015

20-25
Eğitim Yeri
YILDIZ SEM MASLAK
YTÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
100 saat
EĞİTİMİN İÇERİĞİ


YTÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI


EĞİTİMİN AMACI

 

Bildiğiniz gibi bir işletmenin ayakta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi tamamen insana yaptığı  yatırımla mümkündür. Günümüzün başarılı işletmeleri   işgücü yapısını  ve insan kaynağını, ülkelerinin  ve bölgelerinin  dar özellikleri, iç pazarın denetlenebilir koşulları ile sınırlanmamakta;  ortak bir dünya pazarında, her gün daha da artan   rekabet koşullarıyla birlikte yaşamayı ve gelişmeyi hedeflemektedirler. Piyasayla rekabette, önemli koşullardan birisinin  ürün kalitesi , diğerinin ise  hizmet kalitesi olduğunu göz önünde bulundurursak her iki boyutunda, başarılı bir şekilde tüketiciyle buluşması tamamen işini iyi yapan bir kadroyla mümkündür. Bu da ancak “doğru insanın doğru işe yerleşmesi” ve  “iş tatminlerinin sağlanması” ile mümkündür. Gerçekten de rakipler arasında öne çıkabilmenin, uzun süre ve karlı yaşayabilmenin en önemli  koşulu, kaliteli üretim, hizmet ve bu kaliteyi sürdüren nitelikli “insan gücü” nü yakalamaktır. Bu anlayışta da kurumlarda çok önemli görev üst yönetime ve iyi işleyen insan kaynakları departmanlarına düşmektedir.

 

İşte bu  noktada, “ İnsan Kaynakları  Yönetimi Sertifika Programı” ile  amaçlanan ;    işletmelerin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün temini, oryantasyonu, yönetimi, verimliliği,   eğitimi, kariyer planlaması,  performans değerlemesi ve ücret yönetimi , İş Hukuku, gibi  İnsan Kaynakları uygulamalarında, bu alana  gönül vermiş insan kaynakları çalışanlarına, şirket yöneticilerine ve yine bu alanda uzmanlaşmak isteyen yeni mezun gençlere bilimsel bir altyapıyla , örnek uygulamaları birleştirerek iş dünyasıyla da iş birliği içerisinde  uzmanlar yetiştirmektir. Programımız eğitimcileri özellikle akademik dünyanın insan kaynakları yönetimi alanında bilimsel çalışmalarıyla çok yakından tanınan isimleridir. Ve tüm modüller İnsan Kaynakları yüksek lisans programlarının bilimsel temeliyle hazırlanmaktadır. Uygulamalarla ve örneklerle zenginleştirilmiştir.